Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Varsity Basketball Pics vs GGHS 1-7-20